Skip to main content

Szkoła w Hucie Starej powstała w roku 1906, mieściła się w budynku po karczmie. Była to szkoła 1 klasowa tzn. jednoizbowa, w której uczyły się wszystkie dzieci w zakresie 1-4 lasy. Oprócz klasy w budynku znajdowało się jeszcze 3 izbowe służbowe mieszkanie kierownika szkoły. W roku 1940(?) mieszkańcy wioski obok starego budynku szkolnego, wybudowali drugi, również jednoklasowy.

Zwiększyła się również ilość nauczycieli, którzy mieszkali w domach gospodarzy we wsi.


Wykaz nauczycieli uczących w szkole

Rok Nazwisko i imię Uwagi
1906 ? Posada opróżniona*
?
?
1911-1913 Dutkiewiczówna Wanda
 ?
 ?
   1919-1935? Radecka Paulina Herminigilda
935-1936 Osuch   ?
1936-1938 Sytnik  Jan
1938-1939 Litoński  ?
1939-1944 Pokrzywa Antoni Kierownik szkoły
1939-1940 Przysiecka Maria
-1943 Waruszyńska  Jadwiga
-1943 Soszka  Irena

* okeślenie użyte w Szematyźmie…