Skip to main content

OKRES OKUPACJI W LATACH 1939 – 1945

OKUPACJA SOWIECKA

(22.09.1939 – 22.06.1941) (17.08.1944 – 1945)

Aresztowani i wywiezieni przez Rosjan na Sybir:

 1. Bogusiewicz Albin „Bęben” – było to podczas okupacji Rosjan w 1942 roku – Albin Bogusiewicz popijał w Monasterzyskach z rosyjskimi sołdatami gorzałkę, kiedy niespodziewanie naszła go fantazja i podszedł do pomnika Lenina z wódką i kiełbasę chcąc przekąsić i wypić razem z wodzem rewolucji, przerażonym sołdatom z trudem udało się odciągnąć, od pomnika ich idola, życzliwego Albina . Kiedy wydawało się, że cała sprawa poszła w niepamięć, niespodziewanie krewki Albin ponownie udał się do wodza rewolucji z poczęstunkiem i napitkiem, tego było już za wiele nawet dla podpitych sołdatów, którzy aresztowali krewkiego Albina. Wszelki ślad po nim zaginął, wywieziony został na Syberię. Po wojnie okazało się, że wstąpił do tworzącej się tam armii gen. Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy od Tobruku, przez Monte Cassino aż do Niemiec.  W 1947 roku wrócił do kraju, mieszkał w Muszkowicach k/Henrykowa. Zmarł 27.04.1953 r. – pochowany został na cmentarzu w Ząbkowicach Sląskich.
 2. Krokoszyński Władysław (18lat) – w latach 40 został zabrany przez Rosjan i wywieziony na Sybir, wstąpił do armii gen. Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy podobnie jak A. Bogusiewicz. Do kraju nie wrócił. Ożenił się z włoszką, z którą wyemigrował do Argentyny, gdzie żona odziedziczyła majątek. Tam też zmarł i został pochowany.
 3. Romanów Piotr „Zgirechta” – aresztowany w 1942 r. przez pomyłkę (w Hucie Starej było trzech Piotrów Romanów) i osadzony w areszcie w Czortkowie. Potem wywieziony na Syberię. Po wojnie okazało się, że z armią gen. Andersa przeszedł szlak bojowy aż do Monte Cassino, gdzie został ranny. Dalsze jego losy nie są znane. Zmarł (zginął) 8.07.1944 r. Pochowany został na cmentarzu żołnierzy polskich w Loreto we Włoszech.
 4. Kordiak Katarzyna

OKUPACJA NIEMIECKA

Aresztowani , wywiezieni na roboty lub zabici przez Niemców

(22.06.1941 – 17.08.1944)

 1. Drużga Michał
 2. Drużga Maria  – żona Michała
 3. Dobrucki Józef – syn Marii
 4. Krzyszowski Michał
 5. Bobik Aniela z d. Drużga

Osoby te zostały aresztowane, przetrzymywane w piwnicy sądu w Monasterzyskach, rozstrzelane i pochowane obok skrzyżowania dróg Folwarki-Wyczółki-Huta Stara.

 1. Biernacki Stanisław   „Krak” – zastrzelony podczas ucieczki z domu przed aresztowaniem.
 2. Wesołowski Ignacy   „Lala”

Wywiezieni na przymusowe roboty

 1. Romaniuk Czesława
 2. Romanniuk Zbigniew
 3. Charęza Maria
 4. Braszka Maria
 5. Bielawska Stefania
 6. Wozowczyk Helena
 7. Złocik Stefania
 8. Bielawski Władysław
 9. Charęza Eugenia
 10. Charęza Czesława
 11. Charęza Kazimierz – dwukrotnie (Prusy Wschodnie i Lubecka)
 12. Charęza Bronisława
 13. Braszka Bronisław
 14. Braszka Józef
 15. Krzyszowska Filomena

Źródło:

– B i R. Romanów

– mieszkańcy Huty Stare