Skip to main content

Napisane o Hucie Starej

I ponownie poniższy materiał dotarł od Pana Remka, który jest administratorem strony www.olejow.pl .

Wszystko, co zostało napisane, szczególnie w prasie i nie tylko o Hucie przez cały okres jej istnienia, również kiedy przestała istnieć.

Trochę dziwne.

W Gazecie Lwowskiej z 14 lipca 1910 jest ogłoszenie Rady Szkolnej Krajowej o planowanej budowie szkoły w Hucie Starej, kiedy w Szematyźmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1906, który ukazywał się corocznie, jest zapis o wakacie nauczycielskim w szkole 1 – klasowej właśnie w 1906 a szkołę wybudowano rok wcześniej.


A wydawałoby się, że Huta Stara leżąca na uboczu, schowana w dużej szczelinie, gdzie większość mieszkańców jest ze sobą spowinacona, takie rzeczy nie powinny się zdarzyć, a jednak:


Było i tak

Chyba biurokracja przedwojenna a współczesna dużo się nie różni.


Co znaczy kilkukrotny wyjazd w rodzinne strony.