Skip to main content

Liczba mieszkańców

JAK ZMIENIAŁA SIĘ LICZBA MIESZKAŃCÓW HUTY  STAREJ

Rok
Ilość mieszkańców
1890
487
1904
532
1918
626
1923
607
m 261; k 346
1944
ponad 800

Porównując powyższe dane wyraźnie widać szybki przyrost  mieszkańców Huty. Czternastoletni okres (1890-19040) ilość mieszkańcówm wzrosła o 45 osób, następne czternastolecie (1904-19180) jeszcze większy wzrost bo aż 0 94 osoby. Następnie następuje spadek ( prawdopodobnie spowodowany okresem I Wojny Światoewj ) o 19 osób. Największy wzrost mieszkańców następuje w okresie po roku 1923 ponad 200 osób (1923-1944). Tak duży przyrost mieszkańców spowodowany jest nie tylko przyrostem naturalnym ale również w niewielkim stopniu migracją, np. rodziny: Charęzów, Cierpiszów, Cybulskich,Dobrowolskich, Fuławków, Helonów, Kiliańczyków, Mogilnickich, Pudłów, Sabadaszów …