Skip to main content

Kultura, obyczaje i gwara mieszkańców Huty Starej

Gorące podziękowania na ręce prof. Michała Łesiowa, którego dzięki uprzejmości powstał ten dział. Poniższe publikacje są częścią jego ogromnej działalności naukowej.

Osobowe nazwy własne Zobacz
Gwara hutniańska Zobacz
Kultura

(obyczaje, obrzędy, język)

Zobacz
Rozprawy Komisji Językowej

System fonetyczny gwary hutniańskiej

Zobacz