Skip to main content

Pamiętniki Jana Zaleskiego (ur. w Monasterzyskach) jako jedyny w okresie napadów UPA wspomina o drugim, napadzie banderowców na Hutę Starą.


Zbiór raportów i sprawozdań i innych dokumentów działaczy Polskich Komitetów Opiekuńczych dokumentujących zbrodnie band UPA na ludności polskiej.


Jedno z wielu opracowań naukowych na temat gwary mieszkańców Kresów Wschodnich w tym również Huty Starej.

Inne opracowania naukowe dot. języka i gwary hutniańskiej można zobaczyć tutaj.


Wydana po wojnie książka „Karpacki Rajd” Pawła Werszyhory opisująca szlak bojowy gen.Kowpakowa


Roman Aftanazy „Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej” t.VII