Skip to main content

Mapa z atlasu historycznego RP

Epoka Przełomu z w XVI na w XVII

Niemiecka mapa z roku 1874

Niemiecka mapa z roku 1875

Mapa geologiczna z roku 1885, stanowiąca część „Atlasu Geologicznego Galicji wyd. w 1887 r. cała mapa Atlas ze zbiorów biblioteki Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie

Austriacka mapa z roku 1880

Wydana w roku 1902

Austriacka mapa z roku 1914

Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z roku 192

Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z roku 1928

Wojna polsko-rosyjska 1929 r.     

Działania wojenne na tereniepow.buczackiego

Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z roku 1928

Mapa Polski z roku 1937

Mapa smamochodowa poł.-wsch Polski z roku 1937  –  pow.Buczacz

Przedwojenna mapa komunikacyjna.                             

pow. Buczacz

Niemiecka mapa okresu międzywojennego

Mapa lini połączeń kolejowych          

Liga Popierania Turystyki         

Polskie Koleje Państwowe

Rok 1938

Niemiecka mapa z roku 1941

Niemiecka mapa z roku 1942

Niemiecka mapa z roku 1944

Mapa Polski z roku 1947

wydanie  lotnicze

Polska mapa z roku 1953

Mapa Sztabu Generalnego WP

Rosyjska mapaz roku 1978

Prezentowane mapy pochodzą ze strony internetowej  Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 – 1939   http://polski.mapywig.org/news.php  a także wydane przez Kaiserlich und Königlich Militaergeografisches Institut (Austria) www.lazarus.elte.hu. (mapa z 1914r.).  Atlas historyczny RP – http://pbc.biaman.pl. Mapa komunikacyjna i samochodowa