Skip to main content

Usytuowanie wioski nie sprzyjało jej rozwojowi. Otoczona z trzech stron lasami: od wschodu lasem Hrabiowskim i Jarhorowskim, od północy lasem Petlikowskim i Kontrowersją, od wschodu lasem Sinorzęta. Od południa ziemia należąca do Huty Starej graniczy z ziemią należącą do wsi Wyczółki. Ograniczenia te powodowały, że granice Huty były stałe.

Po raz pierwszy grunty Huty Starej zostały opisane w latach 1787/1788 w ramach pierwszego katastru gruntowego Galicji tzw. Metryką Józefińską, powołanego dekretem cesarza Józefa II w kwietniu 1785r. Dokumenty te zawierają dokładne opisy granic wioski, szczegółowy opis gruntów oraz ich właścicieli. Ponadto na podstawie tego spisu ustalają wielkość opłat podatkowych poszczególnych właścicieli. Spis ten został ukończony 31 października 1788 roku.

Drugi raz spisu ziem dokonano w latach 1819/1822 w ramach drugiego katastru gruntowego tzw. Metryką Franciszkańską, powołanego dekretem cesarza Franciszka II w grudniu 1817 roku. Akta tego spisu również zawierają szczegółowy opis gruntów, wykaz ich właścicieli. Wykazują różnicę pomiędzy pierwszym a drugim spisem. Opisują rodzaj występującej gleby. Zawierają również należny podatek. Drugi spis jest w porównaniu z pierwszym bardziej szczegółowy. Zawiera: zbiorczy wykaz właścicieli i ilość posiadanych przez nich gruntów, protokoły reklamacyjne itp. Spis ukończony został 30 lipca 1822 roku.

Usytuowanie gruntów w granicach Huty Starej i ich nazwa.

I Ogrody ; II Burdygi ; III Dziegciarki ; IV Kopanie ; V Ciołkowa

Poniższa tabela zawieriegoa ilość gruntów Huty Starej pierwszego i drugiego katastru gruntowego wg miejsca ich ustyuowania.

1787r.

Rejon

1820r.

I

39176

Ogrody

39082

II

108775

Burdygi

108695

III

78518

Dziegciarki

77959

IV

84013

Kopanie

84013

V

95475

Ciołkowa

95475

– jednostka miary gruntów – sążnie

Wykaz właścicieli gruntów rustykalnych w Hucie Starej w roku 1787 i 1820      (wykaz z zachowaniem oryginalnej pisowni)

1787 r.

1820 r.

1.

Kobielski  Jan

nr domu 1

1.

Tarnoski Jan

  nr domu 1

2.

Cyrklewicz Woyciech

2

2.

Dobrucki Marcin

2

3.

Srangret  Mikołay

3

3.

Baranoski  Woyciech

3

4.

Baranowski  Marcin

4

4.

Bobyk Juzef

4

5.

Bobik  Jozef

5

5.

Krzeszoski Ignacy

5

6.

Dobrucki  Woyciech

6

6.

Krzeszoski Karol

6

7.

Krzeszowski  Jakob

7

7.

Braszka  Jan

7

8.

Braszka  Piotr

8

8.

Charęza  August

8

9.

Charęza  Michał

9

9.

Charęza  Krzystof

9

10.

Bobik  Błazey

10

10.

Stangryt  Jan

10

11.

Charęza  Matyasz

11

11.

Biernacki  Juzef

11

12.

Braszka  Jakob

12

12.

Krzeszoski Piotr

12

13.

Braszka  Wawrzyniec

13

13.

Bielaski Kazimierz

13

14.

Bobik  Sobestyan

14

14.

Charęza  Woyciech

14

15.

Bobik  Stanisław

15

15.

Szewców Lukasz

15

16.

Braszka  Jan

16

16.

Bobyk  Juzef

16

17.

Dobrucki  Jędrzey

18

17.

Bobyk Szymon

17

18.

Braszka  Walenty

18

19.

Romanow Stanisław

19

20.

Braszka Stanisław

20

21.

Dobrucka Wdowa

21

22.

Tkacz  Semon

22

23.

Bielaski Jakób

23

24.

Fedykow  Lasko

39

25.

Bielaski  Kazimierz

24

Ciekawostką jest pisownia nazwisk i imion występująca w tym samym spisie, ale pisana przez różne osoby np.

 Krzesowski  –  Krzeszowski

 Wawrzyniu  –  Wawrzyniec

Bobik  –  Bobyk

Piotr  –  Petro

Sobestyan  –  Sobastyan

Baranoski  –  Baranowski

Błażey  –  Błazey


W okresie międzywojennym (dokładnie nie wiadomo kiedy) uległy zmianie nazwy gruntów należących do Huty Starej. Z użycia zniknęły dotychczasowe nazwy: Ogrody, Dziegciarki, Ciołkowa, Kopanie w ich miejsce przybyły nowe, dzielące dotychczasowe na mniejsze obszary.

I – Burdygi ; II – Podgościniec ; III – Jurdyczanka ; IV – Księże Pole ; V – Zagumienki ; VI – Zagóra ; VII – Posznurki ; VIII – Sznury ; IX -Pierwszy Potok; X – Kąkolówka ; XI – Młaki ; XII – Żydowa ; XIII – Stare Drogi ; XIV – Tłoka ; XV – Szeroka Dolina;