Skip to main content

Wypis z księg parafialnych w Monasterzyskach.


Wypis z księgi metrykalnej 1901 rok


Urzędowe zaświadczenie


Legitymacja pracownicza Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych w Monasterzyskach

Legitymacja wdów wojskowych


Dokumenty sądowe


Umowa kupna


Dokumenty urzędowe


Polisy ubezpieczeniowe


Świadectwa, zaświadczenia szkolne


Dokumenty wojskowe


Dokumenty repatriacyjne


Różne


Kartki na art. przemysłowe i pieniądze z czasów okupacji


PAMIĄTKI z HUTY STAREJ


Orginalny garnek z Huty Starej.

W okresie międzywojennym w powszechnym użytkowaniu były garnki metalowe jednak mieszkańcy używali również tego typu – wypalane z gliny – wyrobem, których trudzili się mieszkańcy sąsiedniej wsi -Wyczółki. Prezentowany powyżej został przywieziony z Huty przez panią Stefanię Krzyszowską z d. Kordiak i pieczołowicie przechowywany jest przez jej syna Andrzeja Krzyszowskiego „Jarcia”.

Orzełek z czapki Marcina Krzyszowskiego – ułana VI Pułku Ułanów w Stanisławowie

Aluminiowy kubek

Używany przez Kazimierza Charęzę jako kubek do golenia a dzisiaj – pamiątka i z Huty i po dziadku przechowywany przez Romana Sztyblewskiego.

Pieprzniczka

W takich drewnianych pojemniczkach trzymano pieprz

„Makohon”

Przyrząd ( wałek?, tłuczek?, ucieracz?) do ucierania maku w makutrze

Powyższe przedmioty przechowuje p. Roman Sztyblewski wnuk Stanisławy Charęzy.


Książeczka do nabożeństwa z roku 1927

Kalendarz na rok 1937

Zachowane do dnia dzisiejszego przez R. i B. Romanów.


Podczas pobytu w dniach 21 – 27 lipca na terenie wsi zostały odnalezione fragmenty rzeczy codziennego użytku: