Skip to main content

Charakterystczne dla Podola chaty  (drewniany szkielet domu wypełniany był gliną zmieszaną ze słomą i „tynkowany” samą gliną.Konstrukcję dachu przykrywano słomą). Takie domy budowano również w Hucie Starej. Widoczny na pierwszym zdjęciu  sposób składowania siana w Hucie Starej nazywany był „Brugiem”.

Zdjęcia pochodzą z „Rocznika Ziem Wschodnich” z 1937 i 1938 roku