Skip to main content

2008.07.21-27 | Krzyż wotywny, krzyż przy kościółku, nagrobki i groby na cmentarzu