I ponownie poniższy materiał dotarł od Pana Remka, który jest administratorem strony www.olejow.pl .

 

 

Wszystko co zostało napisane, szczgólnie wprasie i nie tylko o Hucie przez cały okres jej istnienia, również kiedy przestała istnieć.

Trochę dziwne.

W Gazecie Lwowskiej z 14 lipca 1910 jest ogłoszenie Rady Szkolnej Krajowej o planowanej budowie szkoły w Hucie Starej , kiedy w Szematyźmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1906 , który ukazywał się corocznie, jest zapis o wakacie nauczycielskim w szkole 1 - klasowej właśnie w 1906 a szkołę wybudowano rok wcześniej .

 

 

 

 

 


A wydawałoby się . że Huta Stara leżąca na uboczu, schowana w dużej szczelinie, gdzie większość mieszkańców jest ze sobą spowinacona, takie rzeczy nie powinne się zdarzyć a jednak :

 

 


Było i tak

Chyba biurokracja przedwojenna a współczesna dużo się nie różni .

 

 

 


Co znaczy kilkukroty wyjazd w rodzinne strony.