Schematy domów stoj±cych w Hucie


 

 

Budynek zbudowany z kamienia, dach pokryty słom±.

 

 

 

Dom zbudowany z kamienia, dach kryty blach±, wybudowany w roku 1930.

Dom wybudowany z typowych w tym czasie materiałów. Konstrukcja (szkielet) drewniana wypełniona mieszank± gliny i słomy. ¦ciany wygładzone glin± i pobielone. Dach kryty słom±.