MAPY

z  HUTA  STARĄ

 


 

 

Mapa z atlasu historycznego RP

      Epoka Przełomu z w XVI na w XVII

Niemiecka mapa z roku 1874

Niemiecka mapa z roku 1875
 

Mapa geologiczna z roku 1885, stanowiąca część "Atlasu Geologicznego Galicji wyd. w 1887 r. cała mapa Atlas ze zbiorów biblioteki Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie

Austriacka mapa z roku 1880

wydana w roku 1902

Austriacka mapa z roku 1914

Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z roku 1925

Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z roku 1928

Wojna polsko-rosyjska 1929 r.     

działania wojenne na tereniepow.buczackiego

Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z roku 1928

Mapa Polski z roku 1937
Mapa smamochodowa poł.-wsch Polski z roku 1937  -  pow.Buczacz
Przedwojenna mapa komunikacyjna.                              pow. Buczacz
Niemiecka mapa okresu międzywojennego
Mapa lini połączeń kolejowych           Liga Popierania Turystyki -            Polskie Koleje Państwowe     rok 1938
Niemiecka mapa z roku 1941
 
 
Niemiecka mapa z roku 1942

Niemiecka mapa z roku 1944

 

Mapa Polski z roku 1947

wydanie  lotnicze

Polska mapa z roku 1953                       mapa  Sztabu Generalnego WP
Rosyjska mapaz roku 1978
eki

 

                                                                                                                                                                                                                                   powrót

Prezentowane mapy pochodzą ze strony internetowej  Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939   http://polski.mapywig.org/news.php  a także wydane przez Kaiserlich und Königlich Militaergeografisches Institut (Austria) www.lazarus.elte.hu. (mapa z 1914r.).  Atlas historyczny RP - http://pbc.biaman.pl. Mapa komunikacyjna i samochodowa ftp://mapy.ziomal.org