Kultura,obyczaje i gwara

mieszkanców Huty Starej

 

Gorące podziękowania na ręce prof. Michała Łesiowa, dzięki którego uprzejmości powstał ten dział.

Poniższe publikacje są częścią jego ogromnej działalności naukowej.

 

Osobowe nazwy własne

 

Gwara hutniańska

 

Kultura

( obyczaje, obrzędy, język )

Rozprawy Komisji Językowej

System fonetyczny gwary hutniańskiej


                                                                                                                                          powrót