DOKUMENTY I PAMIĄTKI
z HUTY STAREJ

 


 

 

Wypis z księg parafialnych w Monasterzyskach.


Wypis z księgi metrykalnej 1901 rok


 

Urzędowe zaświadczenie

 


 

Legitymacja pracownicza Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych w Monasterzyskach

Legitymacja wdów wojskowych


Dokumenty sądowe


Umowa kupna

 


 

Dokumenty urzędowe


Polisy ubezpieczeniowe


Świadectwa, zaświadczenia szkolne


Dokumenty wojskowe


Dokumenty repatriacyjne


Różne


Kartki na art. przemysłowe i pieniądze z czasów okupacji

 
PAMIĄTKI z HUTY STAREJ


 

 

Orginalny garnek z Huty Starej.

W okresie międzywojennym w powszechnym użytkowaniu były garnki metalowe jednak mieszkańcy używali również tego typu - wypalane z gliny - wyrobem, których trudzili się mieszkańcy sąsiedniej wsi -Wyczółki. Prezentowany powyżej został przywieziony z Huty przez panią Stefanię Krzyszowską z d. Kordiak i pieczołowicie przechowywany jest przez jej syna Andrzeja Krzyszowskiego "Jarcia".

Orzełek z czapki Marcina Krzyszowskiego - ułana VI Pułku Ułanów w Stanisławowie


Aluminiowy kubek

Używany przez Kazimierza Charęzę jako kubek do golenia a dzisiaj - pamiątka i z Huty i po dziadku przechowywany przez Romana Sztyblewskiego.

Pieprzniczka

W takich drewnianych pojemniczkach trzymano pieprz

"Makohon"

Przyrząd ( wałek?, tłuczek?, ucieracz?) do ucierania maku w makutrze

 

Powyższe przedmioty przechowuje p. Roman Sztyblewski wnuk Stanisławy Charęzy.


 

Książeczka do nabożeństwa z roku 1927

Kalendarz na rok 1937

Zachowane do dnia dzisiejszego przez R. i B. Romanów.


 

Podczas pobytu w dniach 21 - 27 lipca na terenie wsi zostały odnalezione fragmenty rzeczy codziennego użytku:

 

płoza sanek

zawias

prawdopodobnie okucie orczyka

skobel

tylna strona kłódki

ozdoba końskiej uprzęży


Znaleziono również i poddano konserwacji:

 

plomba z Wytwórni papierosów w Monasterzyskach z datą 1.07.1939 r.

 

aluminiowy guzik

 

naboje z czasów I wojny światowej - 1915 r.

 

monety radzieckie i jedna ukraińska

 

ozdoba końskiej uprzęży

(ta sama co wyżej )

 

naszywka aluminiowa na czapkę lub pagon z czasów I wojny światowej

 

końska podkowa

 

element ze szrapnela z czasów I wojny światowej

 

 

 

 

1 Krajcar z 1800 r.

miedź, wybity w mennicy w Schmolnitz (o=umlaut) czyli obecnie miejscowość Smolnik na Słowacji.
Awers: popiersie Franciszka II, pod nim znak mennicy, litera S, w otoku
napis: Franc II D[EI] G[RATIA] R[OMANORUM] I[MPERATOR] S[SEMPER]
A[UGUST] GE[RMANIE] HU[NGARIE] BO[HEMIE] REX A[RCHIDUX] A[USTRIE]
Rewers: orzeł cesarski, na którym cyfra wartości 1, na bokach orła data
emisji 18-00.

(opis monety - Zbigniew Bartkowiak)


Wszystkie te przedmioty zostały wykryte przez kolegę Andrzeja - Jarosława Sińczuka, który przewiózł je do Poznania, gdzie podane zostały konserwacji.Prace te zostały wykonane w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu a konserwację przeprowadził pan Jarosław Jaskulak razem z panią Małgorzatą Żukowską a zdjęcia wykonała p. Klaudyna Kucharska. 
 

ZDJĘCIA


 

                                                               1                      2                        3

 

Zdjęcia przedstawiają  IX Pułk Ułanów w Trembowli. Pochodzą prawdopodobnie z roku 1931.

  1.  Zjazd ułanów z góry pod Trembowlą, na której znajdował sie prawosławny monastyr.
  2. Parada pułku ułanów w Trembowli. W głębi widoczny budynek cerkwi.
  3. Obiad żołnierski w koszarach w Trembowli - w głębi kryta ujeżdżalnia IX Pułku.

 

W IX Pułku Ułanów służyli również  mieszkańcy Huty Starej m.in. Rudolf Tarnowski na (zdj. 3 przy stole z lewej strony 12 od dołu, oznaczony kółkiem).

 

 


 

Orzełek z czapki ułana 1 Szwadronu VI Pułku Ułanów w Stanisławowie - Marcina Krzyszowskiego "Jarcia" - który we wrześniu 1939 r. przeszedł szlak bojowy od Poznania do Warszawy. Brał udział w walce w okolicach Łodzi, m.in. w zwycięskiej szarży pod Uniejowem, potem odwrót do Warszawy. W dniu 21.09. 39r. - dostał się do niewoli, z której ucieka i w dniu 1.11.1939 r. powraca do Huty Starej.


 

 


 

 

                                                                                                                                                                                             powrót

 

 

Źródło:

AGAD w Warszawie

Drużga Władysław

Krzyszowski Andrzej

Krzyszowski Roman

Wozowczyk Henryk