SZKOŁA  i  NAUCZYCIELE

 


 

 

Szkoła w Hucie Starej powstała w roku 1906, mieściła się w budynku po karczmie. Była to szkoła 1 klasowa tzn. jednoizbowa, w której uczyły się wszystkie dzieci w zakresie 1-4 lasy.Oprócz klasy w budynku znajdowało się jeszcze 3 izbowe służbowe mieszkanie kierownika szkoły. W roku 1940(?) mieszkańcy wioski obok starego budynku szkolnego, wybudowali drugi, również jednoklasowy.

Zwiększyła się również ilość nauczycieli, którzy mieszkali w domach gospodarzy we wsi.

 

 


Wykaz nauczycieli uczących w szkole

Rok
Nazwisko i imię
uwagi
     
                1906
?
Posada opróżniona*
                              ?  
                              ?  
      1911-1913 Dutkiewiczówna Wanda  
                                  ?  
                                  ?  
   1919-1935? Radecka Paulina Herminigilda  
      1935-1936 Osuch     ?  
      1936-1938 Sytnik  Jan  
      1938-1939 Litoński  ?  
      1939-1944 Pokrzywa  Antoni Kierownik szkoły
      1939-1940 Przysiecka Maria     
               -1943 Waruszyńska  Jadwiga  
               -1943 Soszka  Irena  

* okeślenie użyte w Szematyźmie...

 

                                                                                                                           powrót

źródło:

1. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1906

2.Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1911,1912,1913

3.Br. Romanów