PODZIĘKOWANIE

 

                                                                                                                                                                                 

Autorami tej strony są przede wszystkim moi rodzice.To dzięki ich  wielogodzinnym rozmowom, w trakcie których przypominali sobie wzajemnie różne szczegóły, często się spierając o różne "drobiazgi" i detale.  To dzięki ich wspaniałej pamięci zawdzięczam, to że mogłem uwiecznić pamięć tak ważnego miejsca dla wielu osób, które tam się urodzili, mieszkali, spędzali swoje dzieciństwo - po prostu mieli swoje miejsce na ziemi.

Wszyscy hutniacy, których odwiedziłem i z którymi rozmawiałem wnieśli w większym lub mniejszym stopniu swój wkład w jej powstanie.

Szczególne podziękowania składam:

  • Stanisławie Zawałce z d. Lisowskiej za piękne zaśpiewanie "Pożegnania Podola"
  • Helenie Hanik z d. Braszka za wiersze, piosenki i ciekawe opowieści
  • Genowefie Wróbel z d. Kilianczuk za wielogodzinną opowieść o czasie grozy i strachu
  • Marii Charęzie z d. Drużga za pogodę ducha, radość życia iskrzącą w jej oczach
  • mojemu stryjowi Franciszkowi za to, że na tej stronie nie wszystko mu się otwiera i nie tylko
  • tym wszystkim, których nie wymieniłem ale pamiętam, składam serdeczne podziękowania.
         Andrzejowi Krzyszowskiemu (potomkowi tak jak i ja hutniaków) za to, że jest  a także Helenie za cierpliwość.

 

 

 

Roman Romanów