"Miasto kresowe Monasterzyska po latach"

"Miasto kresowe Monasterzyska wczoraj i dzi¶"

"Historia Matki Boskiej Bolesnej z Monasterzysk"

"Historia jednej kresowej rodziny Rodowód Żyromskich przydomek Chwalibóg

na tle dziejów miasta Monasterzyska"

 

publikacje dostępne u autora:

Zbigniew Żyromski

ul. Stefanii Sempołowskiej 69/7

51-661 Wrocław

tel. 0 605 995133 ; 0 71 3452067