HUTA STARA

w książkach i różnych opracowaniach

 


                                                         

                                                                                             

                                                                                                                                                                        

   
Pamiętniki Jana Zaleskiego (ur. w Monasterzyskach) 
jako jedyny w okresie napadów UPA wspomina o drugim, napadzie banderowców na Hutę Starą. 

 

 

Zbiór raportów i sprawozdań i innych dokumentów działaczy Polskich Komitetów Opiekuńczych dokumentujących 
zprodnie band UPA na ludności polskiej. 

 

 


 

Jedno z wielu opracowań naukowych na temat gwary mieszkańców Kresów Wschodnich 

w tym również Huty Starej.

Inne opracowania naukowe dot. języka i gwary hutniańskiej można zobaczyć tutaj

Wydana po wojnie książka "Karpacki Rajd" Pawła Werszyhory opisująca szlak bojowy gen.Kowpakowa 

Roman Aftanazy  "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej"  t.VII  


 

                                                                                                                                        powrót