Relacja z pobytu w Hucie Starej 21- 27 lipca 2008 r.


Krzyże i cmentarz


Opis sposobu prac konserwacyjnych krzyży i nagrobków wykonanych przez Andrzeja Krzyszowskiego


Huta Stara - inaczej

                                                 Zdjęcia wykonane przez grupę studentów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzących badania cmentarzy na Podolu                                                                                  pod kierunkiem dr Anny Czyż i dr. Bartłomieja Gutowskiego i patronatem Stowarzyszenia Wspólnota Polska."

5 września 2007


Zdjęcia i filmy z lipca 2008 r. - galeria


Jesień na Hucie

11 - 12  października 2009 r.


Panoramy Huty Starej

11 - 12  października 2009 r.


Zdjęcia: Andrzej Krzyszowski, Mieczysław Romanów, Roman Romanów

                                                                                                                                           powrót